Krav til gradering

Som hovedregel har vi gradering mot slutten av hver termin. For at man skal kunne gå opp til gradering så du som utøver ha tilstrekkelig kunnskap innenfor den delen av pensum som er aktuelt for din grad. Se tabellen under. Evt spørsmål rettes til hovedtrener Thorbjørn Save.

Følg oss på: