Innmelding, betaling og gradering

Innmelding

For innmelding, gå inn på https://medlemskap.nif.no/

Start gjerne med å skrive «kongsberg shoto…..» i søkefeltet. Klubben vår vil da komme opp som alternativ. Følg deretter instruksjonen som kommer på skjermen.

Ved problemer: send sms Thorbjørn Save, og du vil bli invitert inn.

Kontingent:

Barn/ungdom t.o.m 19 år: 900 kroner

Voksne:                                      1000 kroner

Det gis rabatt per familiemedlem på 200,-. Det vil si at for en forelder m/ ett barn blir prisen samlet 1700,-

Betaling

NB!

Kontingent/treningsavgift betales på utsendt faktura hvert halvår. Det er viktig at faktura benyttes for at betalingen skal registreres i medlemssystemet.

Utstyr

Kontakt trenerne for informasjon om bestilling av utstyr fra fighter.no. Klubben har en prisavtale, så det lønner seg å ta opp fellesbestillinger av utstyr dersom noen trenger noe.

Gradering/Krav til gradering

Krav

Som hovedregel har vi gradering mot slutten av hver termin. For at man skal kunne gå opp til gradering så du som utøver ha tilstrekkelig kunnskap innenfor den delen av pensum som er aktuelt for din grad. Se tabellen under. Evt spørsmål rettes til hovedtrener Thorbjørn Save.

Graderingsavgift

200 kroner per pers. Dersom det er flere familiemedlemmer som graderer sammen koster det 200 i grunnavgift pluss 75 kroner per påfølgende familiemedlem.

Påmelding til gradering våren 2023 skjer via denne linken: PÅMELDING TIL GRADERING

Følg oss på: