Priser/innmelding/betaling

Kontingent:

Barn/ungdom t.o.m 19 år: 900 kroner

Voksne:                                      1000 kroner

Familie a 2 medlemmer:      1600 kroner

Familie a 3 medlemmer:            2200 kroner

Familie a 4 medlemmer eller flere:   2700 kroner

Innmelding(link)

Gradering

200 kroner per pers. Dersom det er flere familiemedlemmer som graderer sammen koster det 75 kroner per ekstra person.

Betaling

Vipps: #29503

Dersom du betaler med Vipps, så trykk «betal til».

Kontingent/treningsavgift betales på utsendt faktura hvert halvår.

Utstyr

Kontakt trenerne for informasjon om bestilling av utstyr fra fighter.no. Klubben har en prisavtale, så det lønner seg å ta opp fellesbestillinger av utstyr dersom noen trenger noe.

Følg oss på: