Priser per semester

Kontingent:

Barn/ungdom t.o.m 19 år: 900 kroner

Voksne:                                      1000 kroner

Familie a 2 medlemmer:      1600 kroner

Familie a 3 medlemmer:            2200 kroner

Familie a 4 medlemmer eller flere:   2700 kroner

Gradering

200 kroner per pers. Dersom det er flere familiemedlemmer som graderer sammen koster det 75 kroner per ekstra person.

Utstyr

Kontakt trenerne for informasjon om bestilling av utstyr fra fighter.no. Klubben har en prisavtale, så det lønner seg å ta opp fellesbestillinger av utstyr dersom noen trenger noe.

Følg oss på: